Aanbiedingsbrief bij de tweede 'Overall rapportage sociaal domein 2016'

Minister Ollongren (BZK) biedt de Tweede Kamer een brief aan bij de tweede ‘Overall rapportage sociaal domein 2016’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).