Aantal instellingen met en zonder numerus fixus per combinatie opleidingscode-opleidingsvorm per studiejaar

Overzicht van hoeveel en welke opleidingen in de sector gezondheidszorg van het hoger beroepsonderwijs (hbo) een numerus fixus gehanteerd hebben en hoe dit zich de afgelopen jaren ontwikkeld heeft.