Antwoord bij feitelijke vragen over Vierde Nota van Wijziging bij OCW-begroting 2018

Ministers Van Engelshoven (OCW) en Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) sturen de Tweede Kamer hun antwoorden op de vragen over de Vierde nota van wijziging Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2018.