Beantwoording Kamervragen over bericht 'Geheime deal - veel meer ISers mochten Raqqa ontvluchten'

Antwoorden van minister Zijlstra (BZ) op vragen van het Kamerlid Ploumen (PvdA) over het bericht ‘Geheime deal: veel meer IS’ers mochten Raqqa ontvluchten’.