Beantwoording Kamervragen over bericht Q-koorts in Bodegraven-Reeuwijk

Minister Schouten (LNV) stuurt de Tweede Kamer, mede namens de minister voor Medische Zorg en Sport, de antwoorden op de vragen van het lid Futselaar (SP) over het bericht dat Q-koorts is geconstateerd in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.