Beantwoording Kamervragen over het jaarrapport ‘Studeren met een functiebeperking 2017’

Minister Van Engelshoven (OCW) beantwoordt de vragen van de leden Van der Molen en Kuik (beiden CDA) over het jaarrapport ‘Studeren met een functiebeperking 2017’.