Beantwoording Kamervragen over ondersteuning studenten met functiebeperking

Minister Van Engelshoven (OCW) beantwoordt vragen van het Kamerlid Özdil (GL) over het bericht 'Student met handicap voelt zich verloren in het hoger onderwijs'.