Beantwoording vragen over bericht over illegale jacht op roofvogels Friesland

Minister Schouten (LNV) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen van het lid Futselaar (SP) over het bericht dat Friesland behoort tot de belangrijkste illegale jachtvelden voor roofvogels.