Besluit op Wob-verzoek over Kleurrijk Zorg B.V.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 4 december 2017 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft openbaarmaking van documenten in aanwezigheid bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg, nu de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting, die direct betrekking hebben op Kleurrijk Zorg B.V..