Kamerbrief OESO peer review uitwisseling van informatie over rulings

Staatssecretaris Snel van Financiën stuurt de Tweede Kamer een brief naar aanleiding van een eerste OESO-toets waarin is gekeken of ruim 40 landen voldeden aan de afspraken die zij onderling hebben gemaakt over het uitwisselen van informatie over rulings in de strijd tegen internationale belastingontwijking.

Deze landen wisselen sinds 2016 voor het eerst deze informatie uit. Net als de helft van de ruim 40 landen die door OESO zijn getoetst, is Nederland later met de uitwisseling dan verwacht, zoals eerder aan de Tweede Kamer al gemeld. Volgens OESO komt dit omdat eenmalig een grote groep 'bestaande rulings', afgesloten tussen 1 januari 2010 en 1 april 2016, in beeld moest worden gebracht. Dit kostte ook in Nederland meer tijd dan van te voren gedacht. Nederland heeft voor het einde van dit jaar informatie over alle rulings met een internationaal karakter uitgewisseld. OESO geeft daarnaast aan dat Nederland met de informatie-uitwisseling op bepaalde punten meer inspanningen heeft geleverd dan waartoe de afspraken verplichten. Zo heeft de Belastingdienst in veel gevallen extra informatie opgevraagd bij de belastingplichtigen voordat de informatie werd uitgewisseld. Dit met het doel om zo compleet en actueel mogelijke informatie te geven over de in het verleden afgegeven rulings.