Kamerbrief over Het rapport ’Natural gas and climate change’

Minister Wiebes (EZK) geeft een reactie op het rapport ’Natural gas and climate change’. Het rapport vertaalt de temperatuurdoelen van het Akkoord van Parijs naar
resterende budgetten voor de EU in 2035.