Kamerbrief over Triazolenresistentie Aspergillus

Minister Bruins (Medische Zorg)  biedt de Tweede Kamer het rapport ‘Azole‐resistance selection in Aspergillus fumigatus (2015-2017)’ aan. Daarbij biedt de minister het beleidsadvies van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) aan. Daarin staan aanbevelingen op basis van de uitkomsten van het onderzoek naar de triazolen resistente schimmel Aspergillus fumigatus.

Aspergillus fumigatus is een schimmelsoort die longinfecties kan veroorzaken bij ernstig zieke mensen met een verzwakt immuunsysteem. Triazolen zijn belangrijk voor de bestrijding van schimmelinfecties bij mensen.