Kamerbrief reactie focusonderwerp toetsbare beleidsplannen

Minister Hoekstra van Financiën informeert de Tweede Kamer over de wijze waarop gevolg wordt gegeven aan ‘toetsbare beleidsplannen’ in de verantwoording over 2017.