Lijst met roofvogelvogeltellingen 1990-2016

De lijst bevat jaarlijkse vogeltellingen per provincie over diverse soorten roofvogels tussen 1990 en 2016.