Model instellingsverklaring mbo

Een student in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) die 1 of meer onderdelen van de opleiding heeft gehaald maar aan wie geen diploma of certificaat kan worden uitgereikt, ontvangt op verzoek een instellingsverklaring van de betreffende examencommissie. Dit model instellingsverklaring is bedoeld als handreiking voor mbo-instellingen.