Nota naar aanleiding van verslag over wetsvoorstel afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen

Minister Ollongren (BZK) reageert op vragen en opmerkingen van de Tweede Kamer over het voorstel van wet tot Wijziging van de Wet ruimtelijke ordening en de Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening (afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen en beheersverordeningen).