Afschrift brief met rapport 'Vreemdelingenbeleid Caribisch Nederland'

Afschrift van de brief van de Raad voor de Rechtspraak aan minister Blok (VenJ). De brief bevat het rapport 'Vreemdelingenbeleid Caribisch Nederland
Toezicht en handhaving'. Het rapport gaat toezicht en handhaving in het kader van het vreemdelingenbeleid in Caribisch
Nederland.