Besluit op wob verzoek inzake verkoop CBD

De Minister van Justitie en Veiligheid heeft op 4 december 2017 een beslissing genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. De beslissing heeft betrekking op informatie over verkoop CBD.