Beantwoording Kamervragen over berekening methaanuitstoot koeien

Minister Schouten (LNV) beantwoordt vragen van de Kamerleden Lodders en Dijkstra (beiden VVD) over het bericht 'Stoot Nederlandse melkkoe meeste of minste methaan uit binnen Europa'.