Besluit wob-verzoek over een beleidsnotitie betreffende sekswerkers en de fictieve dienstbetrekking

Bij het ministerie van Financiën is een Wob-verzoek binnengekomen naar documenten betreffende sekswerkers en fictieve dienstbetrekking van toepassing op de loonheffingenpositie van ‘agents’ die door middel van ‘webcam performance’ diensten verrichten aan klanten. In een bijlage is de openbaar gemaakt informatie opgenomen.