Daisy cd-rom oktober 2017

In samenwerking met Dedicon worden populaire brochures die u kunt downloaden via de website van de rijksoverheid, ook in gesproken vorm toegankelijk gemaakt voor blinden en slechtzienden. Elk kwartaal zet Dedicon gesproken brochures op Daisy cd-rom. U kunt deze cd-rom bestellen bij Dedicon.

Op deze Daisy cd-rom staan de volgende gesproken publicaties van de overheid:

  • Informatieblad Internationale kinderontvoering
  • Factsheet verspreiding jodiumtabletten
  • Informatieblad Wet wijziging vermelding van het geslacht in de geboorteakte (transgenders)
  • Informatieblad over de Wet ter introductie van de bevoegdheid tot het bevelen van een middelenonderzoek bij geweldplegers
  • Leeswijzer Huisvestingswet 2014