Kamerbrief bij beantwoording vragen beleidsdoorlichting IOB Begrotingsartikel 3.3. Maatschappelijk Middenveld

Minister Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op de Kamervragen over de beleidsdoorlichting IOB Begrotingsartikel 3.3. Maatschappelijk Middenveld.