Kamerbrief inzake rapportage Toezichtsraad BIT eerste halfjaar 2017

Staatssecretaris Knops (BZK) informeert de Tweede Kamer over de voortgangsrapportage van de Toezichtsraad Bureau ICT-toetsing (BIT) over de periode 1 januari 2017 tot en met 30 juni 2017.