Kamerbrief met reactie op motie over meetnet voor stikstofdepositie

Minister Schouten (LNV) informeert de Tweede Kamer over de uitvoering van de motie van de Kamerleden Grashoff (GL) en De Groot (D66). Deze motie vraagt het kabinet te onderzoeken hoe het landelijke meetnet voor stikstofdepositie kan worden verfijnd.