Kamerbrief met verslag bijeenkomst Navo-ministers van Defensie

Brief van minister Bijleveld-Schouten (Def) aan de Tweede Kamer met verslag van de bijeenkomst van de Navo-ministers van Defensie op 8 en 9 november 2017 te Brussel.