Kamerbrief over stand van zaken kleine toepassingen gewasbeschermingsmiddelen

Minister Schouten (LNV) informeert de Tweede Kamer over de voortgang op het gebied van kleine toepassingen van gewasbeschermingsmiddelen. Kleine toepassingen zijn toepassingen van een gewasbeschermingsmiddel in de landbouw en tuinbouw die vanwege het beperkte gebruik voor de industrie commercieel niet interessant zijn.