Mes in administratieve lasten woningcorporaties

De hoeveelheid gegevens die woningcorporaties moeten aanleveren bij instanties, moet elk jaar met gemiddeld 10 procent verminderen. De gegevensstroom moet daarmee in 5 jaar tijd zijn gehalveerd. Verder komen er maatregelen voor een efficiëntere – ‘met een druk op de knop’ – gegevensuitwisseling met minder kans op fouten.

Dat staat in het convenant Verbeteren Informatievoorziening Woningcorporatiesector waarover  minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vandaag een brief naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Naast het ministerie zijn ook de toezichthouder Autoriteit Woningcorporaties, het Waarborgfonds Sociale Woningbouw en de vereniging van woningcorporaties Aedes aangesloten bij de overeenkomst.

Corporaties leveren aan instanties cijfers over onder andere de waarde van het vastgoed en de investeringen die zij willen gaan doen. Met de herziening van de Woningwet geldt er sinds 2015 een nieuw corporatiebestel. De regels voor corporaties zijn aangescherpt en het publieke toezicht op de sector is versterkt. Ook kwam er een nieuwe toezichthouder en kreeg het waarborgfonds er taken bij. De aanscherpingen en vernieuwingen brachten op sommige gebieden ook nieuwe administratieve lasten met zich mee. Volgens recente becijferingen van Sira consulting in opdracht van Aedes, valt de lastenverzwaring hoger uit dan aanvankelijk geraamd.

Minister Ollongren wil met het convenant bijdragen aan een betere balans tussen goed toezicht en een goede verslaglegging. De minister schrijft de Kamer dat zij de voorstellen voor verbeteringen en besparingen van de branche meeneemt bij de evaluatie van het nieuwe bestel. Die wordt eind volgend jaar verwacht. De nieuwe toezichthouder en het waarborgfonds zijn al een programma gestart waarin zij werken aan een betere stroomlijning van de gegevens die zij uitvragen bij corporaties.