Subsidiebeschikking kennisontwikkeling en verspreiding natuurlijk middelengebruik in de biologische veehouderij

Besluit van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over subsidie voor kennisontwikkeling en verspreiding van natuurlijk middelengebruik in de biologische veehouderij.