Wob-verzoek over de memo ‘Aandachtspunten projecten vermogen in het buitenland’

De staatssecretaris van Financiën heeft op 23 november 2017 een deelbesluit genomen op een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft informatie over het inkeerbeleid en gaat over de update van het memo ‘Aandachtspunten projecten vermogen in het buitenland’.