Aanbiedingsbrief schriftelijk overleg analyse onderwijsaanbod voortgezet onderwijs

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) biedt zijn reactie op de vragen van
het schriftelijk overleg met de vaste commissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het betreft de analyse van het onderwijsaanbod in het voortgezet onderwijs.