Beantwoording Kamervragen over controleafspraken aanbestedingen Rijksoverheid

Minister Ollongren beantwoordt de vragen over de brief van 12 juli 2017 betreffende Controleafspraken aanbestedingen Rijksoverheid.