Beantwoording Kamervragen werving statushouders

Minister Koolmees (SZW) bantwoordt de vragen van het Kamerlid Van Dijk (SP) over 'het bericht dat een ambtenaar van de gemeente Utrecht statushouders wierf voor zijn eigen taalschool'.