Beantwoording Kamervvragen over de uitspraken van de voorzitter van het Europees Parlement aangaande het budget van de Europese Unie

Minister Zijlstra beantwoordt de vragen van de Kamerleden Maeijer en Wilders (beiden PVV) over de uitspraken van de voorzitter van het Europees Parlement aangaande het budget
van de Europese Unie.