Beantwoording vragen over bericht 'Volkerak weer deels opengesteld'

Minister Schouten (LNV) geeft haar antwoorden op de vragen van Kamerlid De Groot (D66) over het bericht 'Volkerak weer deels opengesteld'.