Besluit op Wob-verzoek over mutaties in het rundveebestand te Coevorden

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft op 6 december 2017 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de openbaarmaking van documenten over de mutaties in het rundveebestand vanaf 1 januari 2017 tot en met 22 oktober 2017.