Besluit op Wob-verzoek over Tender raamovereenkomst ICT dienstverlening VWS en SZW

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 6 december 2017  een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft informatie over Tender raamovereenkomst ICT dienstverlening VWS en SZW.