Besluit Wob-verzoek over een bereidingsapotheek

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 6 december 2017 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op een bereidingsapotheek.