Bijlage bij Kamerbrief inzake schriftelijk overleg Raad Algemene Zaken van 12 december 2017