Kamerbrief beantwoording schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad 11 en 12 december 2017

Minister Schouten (LNV) beantwoordt de vragen van de VVD-fractie van 4 december jongstleden over onderwerpen op de agenda van Landbouw- en Visserijraad van 11 en 12 december 2017.