Kamerbrief met aanvullende informatie over wijziging VWS-begroting 2018

Minister De Jonge (VWS) geeft de Tweede Kamer nadere informatie over de verwerking van de aanvullende middelen voor de zorg uit het regeerakkoord.