Kamerbrief over informatievoorziening begroting EZK (XIII) en LNV

Minister Wiebes (EKZ) en minister Schouten (LNV) sturen een brief aan de Tweede Kamer over de Informatievoorziening begroting EZK (XIII) en LNV.