Kamerbrief over Stand van zaken brief begroting 2018

Minister De Jonge (VWS) stuurt een brief over de stand van zaken van moties en toezeggingen aan de Tweede Kamer.