Kamerbrief over stand van zaken vogelgriep november 2017

Minister Schouten (LNV) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken over Hoogpathogene Vogelgroep (HPAI). Zij geeft tevens invulling aan de motie van de Kamerleden Lodders, Geurts, Graus voor de uitgaven van de HPAI uitbraken eind 2016.