Nader rapport wet uitvoering verordening rapportage en transparantie van effectenfinancieringstransacties

Minister Hoekstra van Financiën stuurt de Tweede Kamer de Wet uitvoering Verordening rapportage en transparantie van effectenfinancieringstransacties, met daarbij het nader rapport, de memorie van toelichting en het advies Raad van State.