Samenwerkingsovereenkomst Eerstelijnsverblijf (ELV) regio Zwolle

In Zwolle hebben 13 zorginstellingen een samenwerkingsovereenkomst getekend met het doel de kwaliteit van de keten ELV te verhogen door effectieve en efficiënte samenwerking binnen het zorgtraject van cliënt, waardoor kwetsbare ouderen voldoende ondersteuning ontvangen om langer thuis te kunnen blijven wonen.

Beeld: Antikarium

Eerstelijns verblijf

Eerstlijns verblijf (ELV) is medisch noodzakelijk kortdurend verblijf in een intramurale locatie van een (toegelaten) zorginstelling. Ook wel: ‘verblijf in verband met zorg, zoals huisartsen die plegen te bieden’. Dit arsenaal omvat een verscheidenheid aan activiteiten, bijvoorbeeld: observeren, bewaken, diagnosticeren en medicatie toedienen.

Zorg in eerstelijns verblijf is gericht op herstel van de cliënt en de situatie/context waarin deze zich bevindt en daarmee de terugkeer naar huis. Eerstelijns verblijf is bedoeld voor kwetsbare mensen die tijdelijk niet meer of nog niet verantwoord in hun eigen woonomgeving kunnen verblijven, maar waarvoor geen opname in een ziekenhuis of andere zorginstelling met medisch specialistische behandeling of (geriatrische) revalidatiezorg is aangewezen.

Afweging en aanmelding voor ELV

Voor de afweging van passende zorg is het van belang de juiste professionals te betrekken. De doelgroep voor ELV heeft vaak al een zorghistorie, waarbij diverse professionals zijn betrokken. Denk aan de huisarts, transferverpleegkundige, zorgconsulent, wijkverpleegkundige of specialist ouderengeneeskunde (SO).

De behandelend huisarts is verantwoordelijk voor de afweging ELV als instroom naar VVT plaatsvindt via de 1e lijn. De behandeld arts in het ziekenhuis is verantwoordelijk voor de afweging ELV als instroom naar VVT plaatsvindt via het ziekenhuis. Ook vanwege de diversiteit aan locaties waar laag- en hoog complexe ELV wordt geleverd, het verschil in intensiteit van betrokkenheid van behandelaren tussen laag en hoog complexe ELV, is het belangrijk om de afweging laag- versus hoog complex ELV zorgvuldig te maken.

In de regio Zwolle is op basis van het door Verenso/LHV ontwikkelde afwegingsinstrument een afwegingsformulier ontwikkeld dat gebruikt wordt om de afweging voor ELV vast te leggen.

Behandeling bij ELV

De zorg in de Zvw kan variëren en cliënten kunnen makkelijk switchen tussen laag- of hoog complexe zorg. Bij circa 80% van de cliënten kan de verantwoordelijk arts vooraf inschatten of de cliënt laag- of hoog complexe zorg binnen het eerstelijns verblijf nodig heeft. De 20% waarbij dit minder duidelijk is wordt idealiter naar een locatie verwezen waar zowel laag- als hoog complexe zorg geleverd kan worden. Dit zodat het tijdens het verblijf mogelijk is om op- of af- te schalen.

De 13 zorginstellingen in Zwolle die de overeenkomst hebben getekend, zijn de volgende ELV-aanbieders:

  • IJsselheem: Renilde de Zeeuw
  • Zonnehuisgroep IJssel Vecht: Hilly Langewen
  • Het Zand: Iwan Solen
  • Driezorg: Ad Blaauwbroek
  • Oude Nieuwe Land: Ina Beenen
  • RAZ – locaties ECR Groot Stokkert en ECR Solace : Hermien Schoenman
  • Het Baken: Jeanette Bergman
  • Viattence: Fred Kroese
  • WZU Veluwe: Petra Meijers – Dalhuisen
  • Noorderboog: Piet van Dijk

Meer informatie

Download hier de Samenwerkingsovereenkomst ELV Zwolle

Contactpersoon

Roland Westerink, specialist ouderengeneeskunde bij Woonzorgconcern IJsselheem, r.westerink@ijsselheem.nl.

Geplaatst op: 6 december 2017
Laatst gewijzigd op: 15 augustus 2018