Sociaal domein tussen transitie en vernieuwing

Dit rapport geeft een landelijk beeld van de financiële situatie van gemeenten voor het sociaal domein in 2016. Tevens biedt het een inkijk in verschillen tussen (typen) gemeenten en ontwikkelingen sinds 2015. De resultaten vormen een belangrijke onderlegger voor het financiële deel van de tweede Overall rapportage sociaal domein.