Wijziging instellingsbesluit Commissie De Winter

Besluit van de Minister voor Rechtsbescherming en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het besluit betreft de wijziging van het Instellingsbesluit Commissie onderzoek naar geweld in de jeugdzorg en jeugdhulp (Commissie De Winter).