Voorstel Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken

Staatssecretaris Keijzer (EZK) stuurt een brief aan de Tweede Kamer over het voorstel voor de Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken.