Beantwoording Kamervragen over bericht dat op de ene school de helft van de vmbo'ers doorgaat naar de havo en op de andere niemand

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) beantwoordt vragen van de Kamerleden Kwint (SP) en Westerveld (GroenLinks) over het bericht dat op de ene school de helft van de vmbo'ers doorgaat naar de havo en op de andere niemand.