Beantwoording Kamervragen over de hybride warmtepomp als alternatief voor gasgebruik in woningen

Minister Wiebes (EZK) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Moorlag (PvdA) over de hybride warmtepomp als alternatief voor gasgebruik in woningen.